รายละเอียดกิจกรรม

  • Start Date 11/07/2024
  • Start Time 08:00 AM
  • End Date 11/07/2024
  • End Time 12:00 PM
  • Location มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

พิธีไหว้ครู ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เวลา 08.00 น. ประจำปีการศึกษา 2567

🔴  วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 น. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้าฯ