รายละเอียดกิจกรรม

  • Start Date 18/07/2024
  • Start Time 08:00 AM
  • End Date 13/07/2024
  • End Time 12:00 PM
  • Location มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

พิธีไหว้ครู ศูนย์สุพรรณบุรี ณ หอประชุมสุพรรณภูมิ  ประจำปีการศึกษา 2567

🔴 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 น. ศูนย์สุพรรณบุรี ณ หอประชุมสุพรรณภูมิ