รายละเอียดกิจกรรม

  • Start Date 13/07/2024
  • Start Time 08:00 AM
  • End Date 13/07/2024
  • End Time 12:00 PM
  • Location มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

พิธีไหว้ครู ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี (ภาคปกติ) เวลา 13.00 น. ประจำปีการศึกษา 2567

🔴 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 น. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี (ภาคสมทบ). ณ ห้องประชุมไพศาลสโมสร