รายละเอียดกิจกรรม

  • Start Date 11/07/2024
  • Start Time 01:00 PM
  • End Date 11/07/2024
  • End Time 05:00 PM
  • Location มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

พิธีไหว้ครู ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี (ภาคปกติ) เวลา 13.00 น. ประจำปีการศึกษา 2567

🔴  วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567  เวลา 13.00 น. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี (ภาคปกติ) ณ ห้องประชุมไพศาลสโมสร