ช่องทางการติดต่อคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
Office: อาคาร 23 ชั้น 2
ที่ตั้ง: เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเชีย (กรุงเทพฯ-นครสวรรค์)
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 092-2630007
Voice: 15000
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 08:00 – 16.30 น.

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์นนทบุรี)
Office: อาคาร 17 ชั้น 3
ที่ตั้ง: เลขที่ 144 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 02-5260389
แฟกซ์: 02-5260389
Voice: 25000
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 08:00 – 16.30 น.

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์สุพรรณบุรี)
Office: อาคาร 6 ชั้น 1
ที่ตั้ง: เลขที่ 450 หมู่ 6 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท
ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์: 035-434164
แฟกซ์: 035-434164
Voice: 45000
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 08:00 – 16.30 น.