เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผลการค้นหาข้อมูล : มทร.สุวรรณภูมิ
โครงสร้างหน่วยงาน | ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมอบรมปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ชุมชนสู่นักศึกษา ภายใต้โครงการสารสัมพันธ์นักศึกษาร่วมกับชุมชน | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการพัฒนาผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นต้นแบบนวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาประจำหลักสูตร ศูนย์นนทบุรี | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการ สร้างเครือข่ายการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรม เสวนาแลกเปลี่ยนการบริหารงานภายในองค์กร | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรม เสวนาและศึกษาดูงาน | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพครูและบุคลาการทางการศึกษา | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (NCONST&INCOST 2023) ร่วมกับเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศ | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกวดคลิปสั้น Tiktok ภายใต้กิจกรรม "ทำสื่อศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาไทยด้วยเทคโนโลยี | ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการประกวด การออกแบบเสื้อกีฬาประจำคณวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
โรงเรียนศรีประจันต์'เมธีประมุข' | ครั้ง เมื่อ 3 วันที่แล้ว
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 | ครั้ง เมื่อ 2 วันที่แล้ว
Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 131 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 21861 ครั้ง
  • ปีนี้ : 55821 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 223490 ครั้ง
Follow Us
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณบุรี

Copyright ©2022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ