เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

นางสาวกานดาวดี โนชัย

เบอร์ติดต่อ 092-2630007 , 096-0399750

 

ศูนย์นนทบุรี

นายพรยุทธ สายันต์

เบอร์ติดต่อ 02-5260389 , 085-8231876

 

ศูนย์สุพรรณบุรี

นายนฤนาท เพ็งหมื่นราช

เบอร์ติดต่อ 035-434164 , 084-5731063

 

เพจคณะ/หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี RUS

 

ศูนย์ หันตรา

เพจหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย        

เพจหลักสูตรจุลชีววิทยา                   

เพจหลักสูตรนวัตกรรมและการจัดการข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม

เพจหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ      

เพจหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์    

เพจหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ

 

ศูนย์ นนทบุรี

เพจรวม ศูนย์นนทบุรี   

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ  #หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ

เพจหลักสูตรนวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม

เพจหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย                 

เพจหลักสูตรวิทยาการการจัดการข้อมูล          

เพจหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์        

เพจหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ป.โท 

 

ศูนย์ สุพรรณบุรี

เพจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์สุพรรณบุรี

Tag : #สมัครเรียน #ปีการศึกษา 2565 #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มทร.สุวรรณภูมิข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/scisuphanburi5235 ครั้ง

Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 57 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 21787 ครั้ง
  • ปีนี้ : 55747 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 223416 ครั้ง
Follow Us
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณบุรี

Copyright ©2022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ