บุคลากรศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา-วาสุกรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

   
  นางสาวมณฑิตา พูดสงคราม  
  หัวหน้าสาขาวิชา  
     
ดร.สรชัย  ชวรางกูร นายประดิษฐ์ สงค์แสงยศ ดร.พฤฒิพงศ์ เพ็งศิริ
     
     
นางสาววรารัตน์ นิยมค้า นางสุนทรี แก่นแก้ว นางสาวภัทรภร อินทนาศักดิ์
     
     
นางสาวยุวดี โฉมแดง นางชัชฎา ชวรางกูร นางสาววราภรณ์ มั่นทุ่ง
     
     
     
นางสาวทักศิณา คงสมลาภ ดร.ประเทือง วงษ์ทอง ดร.วาฤทธิ์ กันแก้ว
     
     
     
นายณพงศ์ วรรณพิรุณ นายอธิษฐ์ คู่เจริญถาวร ว่าที่ ร.อ.พลปชา มณรัตนชัย
     
     
     
   
  นายฐากร อยู่วิจิตร นายธนวัฒน์ ถาวรกูล  
       

 301 ครั้ง

Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 99 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3131 ครั้ง
  • ปีนี้ : 28767 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 28767 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 Sci | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ