บุคลากรศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา-วาสุกรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

   
  นางวรรณภรณ์ สุทนต์  
  หัวหน้าสาขาวิชา  
     
     
นางสาวกานต์พิชชา แตงอ่อน ผศ.ดร.มนตรี สังข์ทอง ผศ.ประภาส กลับนวล
     
     
ผศ.ดร.อเนก พุทธิเดช นางสาวอุปริฏฐา อินทรสาด นายดิษฐพล มั่นธรรม
     
     
นางสาววิลัยพร สิงห์เชื้อ นางสาวกาญจนา ใจบุญ นางสาวนัสมล บุตรวิเศษ
     
     
   
  ดร.ปนัดดา บุญมั่น  
     

 369 ครั้ง

Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 166 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3786 ครั้ง
  • ปีนี้ : 3786 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 40124 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 Sci | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ