เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กิจกรรมจิตอาสา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์สุพรรณบุรี

กิจกรรมจิตอาสา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี ศูนย์สุพรรณบุรี

     เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี ศูนย์สุพรรณบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรศักดิ์ พุ่มเจิญ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม รองอธิการบดี และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์สุพรรณบุรี โดยกิจกรรมจัดขึ้นบริเวณโดยรอบ อาคาร 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

 

ข้อมูลจาก : จักรพันธ์


1290 ครั้ง

Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 43 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 21773 ครั้ง
  • ปีนี้ : 55733 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 223402 ครั้ง
Follow Us
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณบุรี

Copyright ©2022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ