เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

บุคลากร สำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา-วาสุกรี

     
   
  นางสาวทักษญา   พลอยอิ่ม  
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ  
  หัวหน้าสำนักงานคณบดี  
     
งานบริหารและพัฒนาระบบ    
นางสาวณิชาภัทร กลิ่นบำรุง นางสาวสุจิรา  มากประมูล นางสาวปาณชญา  ระชะตะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างาน    
     
งานวิชาการ    
     
นางสาวชุติมา  ยินดีทีป นางสาวธันยากร  อุบลสุข นายสุรัช  ประหยัด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา นักวิทยาศาสตร์
หัวหน้างาน    
     
งานพัฒนานักศึกษา    
     
นางสาวกานดาวดี  โนชัย นางสาวนัทปภา  หันนะเว นางสาวสุมล มีโภคกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างาน    
     
ผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ    
     
   
นางสาวไหม  พินัยเสนาะ    
ผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ    

 2305 ครั้ง

Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 41 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 21771 ครั้ง
  • ปีนี้ : 55731 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 223400 ครั้ง
Follow Us
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณบุรี

Copyright ©2022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ