บุคลากร สำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี ศูนย์นนทบุรี

     
นางสาวชนันธร  สมจิตต์ นางสาวอัมไพวรรณ  มารุตะพันธ์ นายพรยุทธ  สายัณต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์

 

สำนักงานคณบดี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา-วาสุกรี

     
นางสาวทักษญา   พลอยอิ่ม นางสาวชุติมา  ยินดีทีป นางสาวณิชาภัทร กลิ่นบำรุง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
     
นางสาวนัทปภา  หันนะเว นางสาวปาณชญา  ระชะตะ นางสาวธันยากร  อุบลสุข
นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา
     
นางสาวสุจิรา  มากประมูล นางสาวกานดาวดี  โนชัย นายสุรัช  ประหยัด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิทยาศาสตร์
     
   
  นางสาวไหม  พินัยเสนาะ  
  ผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ  

 

สำนักงานคณบดี ศูนย์สุพรรณบุรี

     
นางสาวณัฐธภรณ์  อุ่นแท่น นายนฤนาท  เพ็งหมื่นราช นายแดงเดช  แนนเกี้ยง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิทยาศาสตร์

 708 ครั้ง

Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 60 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3092 ครั้ง
  • ปีนี้ : 28728 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 28728 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 Sci | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ