รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย)

สนใจสมัครได้ดังนี้

 1. รับสมัคร ด้วยตนเอง ที่ 
 • สำนักงานคณบดี ศูนย์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา อาคารศรีพิทยาคาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  น.ส.ทักษญา พลอยอิ่ม 0611464424

 

 • สำนักงานคณบดี ศูนย์พื้นที่นนทบุรี ห้อง 17061 ชั้น 6 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ
  นายพรยุทธ สายัณต์ 0858231876

 

 • สำนักงานคณบดี ศูนย์พื้นที่สุพรรณบุรี ห้อง 6101 ชั้น 1 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
  นายนฤนาท เพ็งหมื่นราช 0845731063

 

2. ทางออนไลน์ สมัครที่ Link : shorturl.asia/61CNf

 

การติดต่อสอบถามข้อมูล

 • นางสาวทักษญา  พลอยอิ่ม     โทรศัพท์         06-1146-4424 


299 ครั้ง

Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 128 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 3160 ครั้ง
 • ปีนี้ : 28796 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 28796 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 Sci | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ