ผู้บริหาร
     
   
  นายสุวุฒิ  ตุ้มทอง  
  คณบดี  
     
นายพงฐฉัตร  เนียมทรง ดร.สรชัย  ชวรางกูร  นายตะวัน  ขุนอาสา
รองคณบดี รองคณบดี รองคณบดี
     
   
  ดร.อดุลย์  หาญวังม่วง นายณัฐพงศ์  สนองคุณ  
  รองคณบดี รองคณบดี  

 

 762 ครั้ง

Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 175 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3207 ครั้ง
  • ปีนี้ : 28843 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 28843 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 Sci | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ