เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สุพรรณบุรี

     
   
  นายปริญญา  เกิดปัญญา  
  หัวหน้าสาขาวิชา  
     
นายณัฐพงศ์  สนองคุณ ผศ.จีรศักดิ์  พุ่มเจริญ ผศ.ลักษนันท์  พลอยวัฒนาวงศ์
     
     
ผศ.ดร.อุทาน  บูรณศักดิ์ศรี นางสาวสุพัชชา  ทัพสัพ นายจักรพันธ์ สาตมุณี
     
     
   
  นายฐากร  อยู่วิจิตร  


2518 ครั้ง

Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 75 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 21805 ครั้ง
  • ปีนี้ : 55765 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 223434 ครั้ง
Follow Us
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณบุรี

Copyright ©2022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ