เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

บุคลากรศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา-วาสุกรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

   
  ผศ.มณฑิตา พูดสงคราม  
  หัวหน้าสาขาวิชา  
     
ผศ.ดร.สรชัย  ชวรางกูร ดร.ประดิษฐ์ สงค์แสงยศ ดร.วาฤทธิ์ กันแก้ว
     
     
นางสาวยุวดี โฉมแดง นางสุนทรี แก่นแก้ว นางสาวภัทรภร อินทนาศักดิ์
     
     
นางสาวทักศิณา คงสมลาภ นางชัชฎา ชวรางกูร นางสาววราภรณ์ มั่นทุ่ง
     
     
     
นายอธิษฐ์ คู่เจริญถาวร ดร.ประเทือง วงษ์ทอง ดร.ณพงศ์ วรรณพิรุณ
     
     
     
นายธนวัฒน์ ถาวรกูล    
     
     
     

 1895 ครั้ง

Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4339 ครั้ง
  • ปีนี้ : 10882 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 178551 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ