เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการจัดทำสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

โครงการจัดทำสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

          ดร.เจษฎา จันทร์ผา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ที่จัดขึ้นโดย ดร.นฎาภัสส์ คุ้มกลาง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะกรรมการโครงการฯ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาต่างๆ สู่มาตรฐานสากล และเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คุณกิตติศักดิ์ โรจน์แสงรัตน์  ตำแหน่ง Senior Flight Attendant, Air China และ คุณวสุทิน ขอดแก้ว ตำแหน่ง MARKET ANALYST บริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด ร่วมเสวนาในกิจกรรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และกิจกรรมการนำเสนอสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา และรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet  11 ครั้ง

Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 116 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6914 ครั้ง
  • ปีนี้ : 21902 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 189571 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ