เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นนทบุรี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

   
  ดร.สุธิษา  เละเซ็น  
  หัวหน้าสาขาวิชา  
     
ดร.อดุลย์  หาญวังม่วง ดร.เจษฎา  จันทร์ผา ผศ.ดร.วรนันธ์  เหล็กเพชร
     
     
ดร.จิรรัช  เพลิดพริ้ง ผศ.ดร.สุชาดา  บุญนิยม ผศ.ดร.พนิดา  หล่อวงศ์ตระกูล
     
     
ดร.ณัฐพงศ์  วงษ์ดำเนิน ดร.ชวัลวิทย์  คุ้มทรัพย์ ผศ.ดร.สามารถ  ต่ายขาว
     
     
นายศิวัตม์  พลอินทร์ ดร.อาทิตยา  หน่ายแก้ว

นายทรงพัน  โลกาวี

     
ดร.กิตติคุณ โคตรมุงคุณ ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์

นางสาวภาวิดา ภูมิลุน

     
     
     
     
     
     
     

 2346 ครั้ง

Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4338 ครั้ง
  • ปีนี้ : 10881 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 178550 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ