เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผู้บริหารหน่วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     
   
  ดร.เจษฎา จันทร์ผา  
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     
     
     

   
ดร.อดุลย์ หาญวังม่วง ดร.นฎาภัสส์ คุ้มกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรชัย ชวรางกูร
รองคณบดีรับผิดชอบงานบริหารและพัฒนาระบบ รองคณบดีรับผิดชอบงานวิชาการและวิจัย รองคณบดีรับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษา
     
     
     
     
 
นายมนตรี สามงามดี   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรศักดิ์ พุ่มเจริญ
รองคณบดีรับผิดชอบงานศูนย์พื้นที่นนทบุรี   รองคณบดีรับผิดชอบงานศูนย์พื้นที่สุพรรณบุรี
     
     
     
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสุกรี แสงป้อม นางชัชฎา ชวรางกูร ดร.น้ำอ้อย ปัญญา
ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยคณบดี
     
     
   
ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์ ดร.โสภาพรรณ แก้วหาญ นายทรงพัน โลกาวี
ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยคณบดี
     
     
   
  นางสาวอภิญญา อุตระชัย  
  ผู้ช่วยคณบดี  
     

 4195 ครั้ง

Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 44 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 21774 ครั้ง
  • ปีนี้ : 55734 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 223403 ครั้ง
Follow Us
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณบุรี

Copyright ©2022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ