เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันจักรี | 112 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย รับตรงทั่วไป ครั้งที่ 4 | 134 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย รับตรงทั่วไป ครั้งที่ 5 | 214 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่ไทย​ ปี​ 2566 | 281 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ครั้งที่ 5 รับตรงทั่วไป | 107 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ครั้งที่ 4 รับตรงทั่วไป | 126 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ลงนามความร่วมมือ MOU ด้านการส่งเสริมพัฒนาทักษะการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ | 174 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 | 115 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
สกมช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ 9 มหาวิทยาลัย ปั้นคนไอที (ขาดแคลนมาก ความต้องการสูง) | 356 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โจทย์วิจัยกับตัวแทนสถานประกอบการ | 190 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการจัดทำสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ | 112 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมวิชาการ NCOS2023 | 106 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมหารือความร่วมมือกับ Prof. Nitin Kumar Tripathi แห่ง Asian Institute of Technology (AIT) และ UG Journal | 109 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุม Content รายการโทรทัศน์ "The Inno Junior & Innovative Thinker (เกม คน คม คิด)" ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ ช่อง ONE | 100 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร กับ สถาบันการสร้างชาติ | 112 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุม​คณะกรรมการ​ประจำ​คณะ​วิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ ครั้ง​ที่​ 2​/2566 | 96 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ผลงานวิชาการ | 2257 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
อ.จักรพันธ์ สาตมุณี | 100 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท | 92 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
Academic Activities with Canadian Universities and at 2023 WACE World Conference | 97 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย รับตรงทั่วไป รอบพิเศษ | 82 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย รับตรงทั่วไป รอบพิเศษ | 71 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ร่วมงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆปริณายก | 94 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | 98 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รุกสหกิจศึกษาโลก ร่วมประชุมวิชาการ WACE WORLD CONFERENCE 2023 | 54 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
Dr.Jedsada Junpha | 103 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย รับตรงทั่วไป รอบพิเศษ | 108 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
เรื่อง​ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย รับตรงทั่วไป รอบพิเศษ | 133 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 | 44 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ชุมชนสู่นักศึกษา ภายใต้โครงการสารสัมพันธ์นักศึกษาร่วมกับชุมชน | 49 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการพัฒนาผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นต้นแบบนวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล | 51 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาประจำหลักสูตร ศูนย์นนทบุรี | 57 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการ สร้างเครือข่ายการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน | 57 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี | 65 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรม เสวนาแลกเปลี่ยนการบริหารงานภายในองค์กร | 52 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรม เสวนาและศึกษาดูงาน | 56 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพครูและบุคลาการทางการศึกษา | 108 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (NCONST&INCOST 2023) ร่วมกับเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศ | 118 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 | 84 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | 359 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 | 95 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
2nd RMUT-TRM Day | 84 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2566 | 92 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษา (ถวายเทียนพรรษา) ประจำปีการศึกษา 2566 | 79 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพนักศึกษาประจำหลักสูตร | 90 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการบายศรีสู่ขวัญ สายสัมพันธ์ รับขวัญน้องใหม่ | 72 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม | 73 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
พิธีประกาศราชดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | 85 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลการประกวดหนังสั้น | 90 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกวดคลิปสั้น Tiktok ภายใต้กิจกรรม "ทำสื่อศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาไทยด้วยเทคโนโลยี | 654 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 58 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 21788 ครั้ง
  • ปีนี้ : 55748 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 223417 ครั้ง
Follow Us
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณบุรี

Copyright ©2022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ