เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะแนวการศึกษาโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 1260 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม | 1231 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1214 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้สมัครพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ | 1240 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม | 1350 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย นำนักศึกษาเข้าร่วมนิทรรศการ รวมพลคนรักการถ่ายภาพ | 1210 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
นักศึกษาสาขาวิชามัลติมีเดีย ส่งไวรัลคลิปประกวด หัวข้อ ปลุกกระแสความเป็นไทยในอยุธยาสู่สากล | 1230 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการ U2T คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1287 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ 3 | 1293 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย | 1237 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้สมัครพนักงานขับรถยนต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1191 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ | 1169 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย | 1239 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมอบรมปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ | 67 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ศูนย์สุพรรณบุรี เข้าศึกษาดูงานบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) | 112 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
จัดกิจกรรมวันวิชาการ "LEARN ANYTIME, ANYWHERE" ให้กับโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยา มูลนิธิ | 52 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมอบรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพสำหรับนักศึกษา หัวข้อ "Link Certified Network Cabling for Engineering : 2023“ | 61 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 | 157 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ครบรอบ ๑๘ ปี) | 148 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ | 124 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์ Mental health Check In ขอบกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข | 135 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการ Eurasia Higher Education - EURIE 2023 | 58 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ศึกษาดูงาน กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ (Thai Auto Tools Group) ผู้นำในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียน | 54 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย รับตรงทั่วไป ครั้งที่ 2 | 59 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย รับตรงทั่วไป ครั้งที่ 3 | 130 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 | 166 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ กับ บริษัท โกลเล็ม เทรดดิ้ง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) | 39 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ครั้งที่ 2 รับตรงทั่วไป | 47 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ครั้งที่ 3 รับตรงทั่วไป | 49 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
รศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือกับผู้อำนวยการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของ สปป.ลาว | 51 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำคณะผู้บริหาร เข้าพบ ท่านโพไซ ไขคำพิทูน รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ แห่ง สปป.ลาว | 51 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือกับผู้อำนวยการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของประเทศ สปป.ลาว | 88 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมหารือสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมด้านสาธารณสุข กับ สถาบันการแพทย์และสมุนไพร สปป.ลาว | 55 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
วท. เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะแนวการศึกษาต่อ ในโครงการ "OPEN House บริหารอวดดี" | 62 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนะแนวการศึกษาโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม | 51 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 | 64 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการฝึกซ้อมย่อยรวมพิธีมอบปริญญาบัตร และถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 | 79 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมคณะทำงานพัฒนางานประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียม ความพร้อมการพัฒนาเว็บไซต์คณะ | 35 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือกับผู้บริหาร School of Engineering and Technology, Asian Institute of Technology (AIT) | 126 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยกับตัวแทนจาก 12 มหาวิทยาลัย | 115 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า จัดโครงการ GSPA NIDA-Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 2 | 61 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
คู่มือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน | 150 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
หนังสือขอเผยแพร่มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน | 134 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
นิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ฺระดับชาติ : เทศกาลภาพยนตร์สั้นสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 7 และนิทรรศการเผยแพร่สื่อ Digital ครั้งที่ 5 | 175 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย รับตรงทั่วไป ครั้งที่ 3 | 175 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
รายงานการใช้ห้องประชุม | 147 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ครั้งที่ 3 รับตรงทั่วไป | 79 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 113 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6911 ครั้ง
  • ปีนี้ : 21899 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 189568 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ