เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 1317 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
สำนักงานอธิการบดี | 1286 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
สำนักงานตรวจสอบภายใน | 1219 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แบบประเมินความพึงพอใจ | 1250 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ปฏิทินการศึกษา 2565 | 1471 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อ | 1641 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
SCI Channel | 1322 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์/ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | 1293 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ระบบโควตา และระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2565 | 1240 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ติดต่อเรา | 1381 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมทำบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี ศูนย์สุพรรณบุรี | 1223 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมจิตอาสา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์สุพรรณบุรี | 1222 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 (Online) | 1264 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
เชิญร่วมกิจกรรมการถ่ายภาพ และนิทรรศการภาพถ่าย | 1209 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
เชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันมัลติมีเดีย E-SPORT GAME | 1250 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
โครงการการจัดทำหลักสูตร Premium Course | 1268 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา | 1203 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ภาคปกติ) รอบที่ 3 รับตรงทั่วไป | 1289 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประกาศรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย รอบที่ 4 รับตรงทั่วไป | 1346 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ภาคปกติ) รอบที่ 3 รับตรงทั่วไป | 1299 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร U2T for BCG (รอบที่ 1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 2252 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
กำหนดการสัมภาษณ์ผู้สมัคร U2T for BCG คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 2295 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ภาคสมทบ) รอบที่ 4 รับตรงทั่วไป | 1343 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อ U2T for BCG (รอบที่ 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1692 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
กำหนดการสัมภาษณ์ผู้สมัคร U2T for BCG (ครั้งที่ 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1748 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก U2T for BCG (รอบที่ 1 และรอบที่ 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ (อัพเดต 4 ก.ค. 65) | 2288 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
กำหนดการรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก U2T for BCG (รอบที่ 1 และ รอบที่ 2) | 2013 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ภาคสมทบ) รอบที่ 4 รับตรงทั่วไป | 1327 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร U2T for BCG (รอบที่ 3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1669 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
กำหนดการสัมภาษณ์ ผู้สมัคร U2T for BCG (รอบที่ 3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1747 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก U2T for BCG (รอบที่ 3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1460 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
กำหนดการรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก U2T for BCG (รอบที่ 3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1416 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ภาคปกติ) รอบที่ 4 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 1) | 1377 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือ บ.เอ็นแม๊กซ์ โซล่าร์1 (อีพีซี) จำกัด | 1295 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ สังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) | 1430 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร U2T for BCG และกำหนดการสัมภาษณ์ (รอบที่ 4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1306 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก U2T for BCG (รอบที่ 4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1506 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T fot BCG) (รอบ 5) | 1347 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร U2T for BCG และกำหนดการสัมภาษณ์ (รอบที่ 5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1423 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก U2T for BCG (รอบที่ 5) และกำหนดการรายงานตัว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1432 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2558 | 1198 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการบริจาคเงินเพื่อการศึกษา | 1206 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมจัดบูธเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ | 1196 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
พิธ๊ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 | 1201 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) | 1310 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอนุรักษ์ฯ และจัดแสดงบูธ | 1328 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี | 1226 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 18 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4356 ครั้ง
  • ปีนี้ : 10899 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 178568 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ