เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 1364 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักงานอธิการบดี | 1343 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักงานตรวจสอบภายใน | 1259 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แบบประเมินความพึงพอใจ | 1337 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ปฏิทินการศึกษา 2565 | 1668 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อ | 1822 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
SCI Channel | 1415 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์/ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | 1303 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ระบบโควตา และระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2565 | 1251 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ติดต่อเรา | 1552 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมทำบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี ศูนย์สุพรรณบุรี | 1240 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมจิตอาสา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์สุพรรณบุรี | 1237 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 (Online) | 1279 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
เชิญร่วมกิจกรรมการถ่ายภาพ และนิทรรศการภาพถ่าย | 1225 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
เชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันมัลติมีเดีย E-SPORT GAME | 1273 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการการจัดทำหลักสูตร Premium Course | 1294 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา | 1216 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ภาคปกติ) รอบที่ 3 รับตรงทั่วไป | 1307 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประกาศรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย รอบที่ 4 รับตรงทั่วไป | 1374 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ภาคปกติ) รอบที่ 3 รับตรงทั่วไป | 1313 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร U2T for BCG (รอบที่ 1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 2279 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
กำหนดการสัมภาษณ์ผู้สมัคร U2T for BCG คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 2325 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ภาคสมทบ) รอบที่ 4 รับตรงทั่วไป | 1360 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อ U2T for BCG (รอบที่ 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1711 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
กำหนดการสัมภาษณ์ผู้สมัคร U2T for BCG (ครั้งที่ 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1765 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก U2T for BCG (รอบที่ 1 และรอบที่ 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ (อัพเดต 4 ก.ค. 65) | 2312 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
กำหนดการรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก U2T for BCG (รอบที่ 1 และ รอบที่ 2) | 2037 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ภาคสมทบ) รอบที่ 4 รับตรงทั่วไป | 1346 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร U2T for BCG (รอบที่ 3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1687 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
กำหนดการสัมภาษณ์ ผู้สมัคร U2T for BCG (รอบที่ 3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1765 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก U2T for BCG (รอบที่ 3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1484 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
กำหนดการรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก U2T for BCG (รอบที่ 3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1431 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ภาคปกติ) รอบที่ 4 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 1) | 1451 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือ บ.เอ็นแม๊กซ์ โซล่าร์1 (อีพีซี) จำกัด | 1318 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ สังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) | 1451 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร U2T for BCG และกำหนดการสัมภาษณ์ (รอบที่ 4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1318 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก U2T for BCG (รอบที่ 4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1518 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T fot BCG) (รอบ 5) | 1361 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร U2T for BCG และกำหนดการสัมภาษณ์ (รอบที่ 5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1440 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก U2T for BCG (รอบที่ 5) และกำหนดการรายงานตัว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1452 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2558 | 1210 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการบริจาคเงินเพื่อการศึกษา | 1232 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมจัดบูธเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ | 1216 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
พิธ๊ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 | 1223 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) | 1330 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอนุรักษ์ฯ และจัดแสดงบูธ | 1342 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี | 1246 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 94 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6892 ครั้ง
  • ปีนี้ : 21880 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 189549 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ