ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 845 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย | 1345 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1243 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 1506 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม | 525 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการการจัดการข้อมูล | 749 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ต่อเนื่อง) | 829 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย | 669 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 136 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3756 ครั้ง
  • ปีนี้ : 3756 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 40094 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 Sci | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ