เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย | 2094 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ | 2216 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย | 3481 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ต่อเนื่อง) | 2109 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 1808 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 2472 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 2634 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิทยาการการจัดการข้อมูล | 1846 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม | 1747 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม | 1693 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 44 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4382 ครั้ง
  • ปีนี้ : 10925 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 178594 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ