เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์/ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS)ประจำปีการศึกษา 2565 | 1440 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
การประชุมวิชาการระดับชาติ​วิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ ครั้งที่​ 6 | 1538 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ระบบโควตา และระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2565 | 1501 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 | 5234 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ศูนย์สุพรรณบุรี | 1369 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม ศึกษาดูงานสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 1380 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพนักศึกษา | 1374 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการศาสตร์พระราชา "รู้ รัก สามัคคี" เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพในอนาคต | 1381 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ | 1391 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์/ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | 1340 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมทำบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี ศูนย์สุพรรณบุรี | 1306 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมจิตอาสา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์สุพรรณบุรี | 1290 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 (Online) | 1345 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เชิญร่วมกิจกรรมการถ่ายภาพ และนิทรรศการภาพถ่าย | 1291 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันมัลติมีเดีย E-SPORT GAME | 1354 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการการจัดทำหลักสูตร Premium Course | 1370 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา | 1287 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ภาคปกติ) รอบที่ 3 รับตรงทั่วไป | 1364 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย รอบที่ 4 รับตรงทั่วไป | 1453 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ภาคปกติ) รอบที่ 3 รับตรงทั่วไป | 1370 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร U2T for BCG (รอบที่ 1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 2368 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการสัมภาษณ์ผู้สมัคร U2T for BCG คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 2393 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ภาคสมทบ) รอบที่ 4 รับตรงทั่วไป | 1447 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรายชื่อ U2T for BCG (รอบที่ 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1764 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการสัมภาษณ์ผู้สมัคร U2T for BCG (ครั้งที่ 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1833 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก U2T for BCG (รอบที่ 1 และรอบที่ 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ (อัพเดต 4 ก.ค. 65) | 2396 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก U2T for BCG (รอบที่ 1 และ รอบที่ 2) | 2100 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ภาคสมทบ) รอบที่ 4 รับตรงทั่วไป | 1416 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร U2T for BCG (รอบที่ 3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1811 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการสัมภาษณ์ ผู้สมัคร U2T for BCG (รอบที่ 3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1828 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก U2T for BCG (รอบที่ 3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1543 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก U2T for BCG (รอบที่ 3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1493 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ภาคปกติ) รอบที่ 4 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 1) | 1544 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือ บ.เอ็นแม๊กซ์ โซล่าร์1 (อีพีซี) จำกัด | 1392 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ สังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) | 1510 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร U2T for BCG และกำหนดการสัมภาษณ์ (รอบที่ 4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1381 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก U2T for BCG (รอบที่ 4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1576 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T fot BCG) (รอบ 5) | 1426 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร U2T for BCG และกำหนดการสัมภาษณ์ (รอบที่ 5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1496 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก U2T for BCG (รอบที่ 5) และกำหนดการรายงานตัว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1529 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการบริจาคเงินเพื่อการศึกษา | 1334 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมจัดบูธเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ | 1304 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธ๊ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 | 1315 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) | 1409 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอนุรักษ์ฯ และจัดแสดงบูธ | 1403 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 55 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 21785 ครั้ง
  • ปีนี้ : 55745 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 223414 ครั้ง
Follow Us
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณบุรี

Copyright ©2022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ