เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 1317 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 1299 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1427 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1895 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 1618 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ | 1644 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา | 1306 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1492 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 1434 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักงานอธิการบดี | 1460 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักงานตรวจสอบภายใน | 1340 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 51 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 21781 ครั้ง
  • ปีนี้ : 55741 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 223410 ครั้ง
Follow Us
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณบุรี

Copyright ©2022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ