เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 55 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 50 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 64 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 189 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 96 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ | 98 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา | 51 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 99 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 60 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สำนักงานอธิการบดี | 70 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สำนักงานตรวจสอบภายใน | 39 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 84 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3822 ครั้ง
  • ปีนี้ : 27592 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 27592 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ