เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงสร้างหน่วยงาน | 2225 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
บุคลากร สำนักงานคณบดี | 1632 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
กรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2152 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ผู้บริหารหน่วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2738 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
สำนักงานคณบดีศูนย์นนทบุรี | 1698 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาคณิตศาสตร์นนทบุรี | 1698 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นนทบุรี | 2125 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นนทบุรี | 2194 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา-วาสุกรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | 2041 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา-วาสุกรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 1565 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการนนทบุรี | 1644 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา-วาสุกรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 1782 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา-วาสุกรี สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ | 1582 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
สำนักงานคณบดีศูนย์สุพรรณบุรี | 1479 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุพรรณบุรี | 1646 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาคณิตศาสตร์สุพรรณบุรี | 1504 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สุพรรณบุรี | 1853 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการสุพรรณบุรี | 1601 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
อาจารย์สุพัชชา ทัพสัพ | 1314 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ติดต่อเรา | 1324 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2558 | 1185 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 27 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1077 ครั้ง
  • ปีนี้ : 3392 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 171061 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ