เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงสร้างหน่วยงาน | 2681 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
บุคลากร สำนักงานคณบดี | 1972 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
กรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2586 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ผู้บริหารหน่วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3461 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักงานคณบดีศูนย์นนทบุรี | 2022 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาคณิตศาสตร์นนทบุรี | 2048 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นนทบุรี | 2658 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นนทบุรี | 2754 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บุคลากรศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา-วาสุกรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | 2491 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บุคลากรศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา-วาสุกรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 1889 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการนนทบุรี | 1999 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บุคลากรศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา-วาสุกรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 2090 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บุคลากรศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา-วาสุกรี สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ | 1885 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักงานคณบดีศูนย์สุพรรณบุรี | 1703 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุพรรณบุรี | 1932 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาคณิตศาสตร์สุพรรณบุรี | 1741 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สุพรรณบุรี | 2191 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการสุพรรณบุรี | 1876 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ติดต่อเรา | 1552 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2558 | 1210 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
คู่มือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน | 150 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
หนังสือขอเผยแพร่มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน | 134 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 99 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6897 ครั้ง
  • ปีนี้ : 21885 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 189554 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ