ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงสร้างหน่วยงาน | 596 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
บุคลากร สำนักงานคณบดี | 800 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
บุคลากรศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา-วาสุกรี | 897 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์สุพรรณบุรี | 660 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
link หน่วยงานภายใน | 599 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
จดหมายข่าว ปี พ.ศ. 2563 | 322 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน | 922 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ข่าวสารหน่วยงาน | 54 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
จดหมายข่าว ปี พ.ศ. 2564 | 237 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ติดต่อเรา | 452 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์นนทบุรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 323 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์นนทบุรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 527 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์นนทบุรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | 431 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์นนทบุรี สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ | 289 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา-วาสุกรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 322 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา-วาสุกรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 365 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา-วาสุกรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | 400 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา-วาสุกรี สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ | 239 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์สุพรรณบุรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 284 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์สุพรรณบุรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 357 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์สุพรรณบุรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | 370 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
บุคลากรศูนย์สุพรรณบุรี สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ | 223 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
หน่วยงานภายนอก | 113 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 119 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4059 ครั้ง
  • ปีนี้ : 34189 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 34189 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 Sci | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ