เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงาน กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ (Thai Auto Tools Group) ผู้นำในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียน | 54 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ กับ บริษัท โกลเล็ม เทรดดิ้ง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) | 39 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
รศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือกับผู้อำนวยการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของ สปป.ลาว | 51 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำคณะผู้บริหาร เข้าพบ ท่านโพไซ ไขคำพิทูน รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ แห่ง สปป.ลาว | 51 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือกับผู้อำนวยการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของประเทศ สปป.ลาว | 88 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมหารือสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมด้านสาธารณสุข กับ สถาบันการแพทย์และสมุนไพร สปป.ลาว | 55 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
วท. เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะแนวการศึกษาต่อ ในโครงการ "OPEN House บริหารอวดดี" | 62 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนะแนวการศึกษาโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม | 51 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 | 64 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการฝึกซ้อมย่อยรวมพิธีมอบปริญญาบัตร และถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 | 79 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือกับผู้บริหาร School of Engineering and Technology, Asian Institute of Technology (AIT) | 126 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยกับตัวแทนจาก 12 มหาวิทยาลัย | 115 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
นิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ฺระดับชาติ : เทศกาลภาพยนตร์สั้นสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 7 และนิทรรศการเผยแพร่สื่อ Digital ครั้งที่ 5 | 174 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ลงนามความร่วมมือ MOU ด้านการส่งเสริมพัฒนาทักษะการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ | 60 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 | 29 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สกมช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ 9 มหาวิทยาลัย ปั้นคนไอที (ขาดแคลนมาก ความต้องการสูง) | 262 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 105 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6903 ครั้ง
  • ปีนี้ : 21891 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 189560 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ