เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ศูนย์สุพรรณบุรี | 1369 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม ศึกษาดูงานสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 1380 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพนักศึกษา | 1374 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการศาสตร์พระราชา "รู้ รัก สามัคคี" เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพในอนาคต | 1381 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ | 1391 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการบริจาคเงินเพื่อการศึกษา | 1334 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมจัดบูธเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ | 1304 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธ๊ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 | 1315 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี | 1373 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 1387 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม | 1341 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย นำนักศึกษาเข้าร่วมนิทรรศการ รวมพลคนรักการถ่ายภาพ | 1324 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
นักศึกษาสาขาวิชามัลติมีเดีย ส่งไวรัลคลิปประกวด หัวข้อ ปลุกกระแสความเป็นไทยในอยุธยาสู่สากล | 1331 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ศูนย์สุพรรณบุรี เข้าศึกษาดูงานบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) | 207 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
จัดกิจกรรมวันวิชาการ "LEARN ANYTIME, ANYWHERE" ให้กับโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยา มูลนิธิ | 158 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมอบรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพสำหรับนักศึกษา หัวข้อ "Link Certified Network Cabling for Engineering : 2023“ | 161 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 | 262 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมคณะทำงานพัฒนางานประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียม ความพร้อมการพัฒนาเว็บไซต์คณะ | 124 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โจทย์วิจัยกับตัวแทนสถานประกอบการ | 190 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการจัดทำสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ | 112 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมวิชาการ NCOS2023 | 106 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมหารือความร่วมมือกับ Prof. Nitin Kumar Tripathi แห่ง Asian Institute of Technology (AIT) และ UG Journal | 109 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุม Content รายการโทรทัศน์ "The Inno Junior & Innovative Thinker (เกม คน คม คิด)" ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ ช่อง ONE | 100 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร กับ สถาบันการสร้างชาติ | 112 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุม​คณะกรรมการ​ประจำ​คณะ​วิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ ครั้ง​ที่​ 2​/2566 | 96 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท | 92 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
Academic Activities with Canadian Universities and at 2023 WACE World Conference | 97 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ร่วมงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆปริณายก | 94 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | 98 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 | 84 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 | 95 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
2nd RMUT-TRM Day | 84 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2566 | 92 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษา (ถวายเทียนพรรษา) ประจำปีการศึกษา 2566 | 79 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพนักศึกษาประจำหลักสูตร | 90 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการบายศรีสู่ขวัญ สายสัมพันธ์ รับขวัญน้องใหม่ | 72 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม | 73 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
พิธีประกาศราชดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | 85 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
จัดงาน มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ | 73 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์นวัตกรรมและห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข | 73 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
กิจกรรมพี่ไบโอเทคส่งรักให้น้องเยาวชน | 61 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เรียนรู้คู่อาเซียน | 66 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขับเคลื่อนงานวิจัย สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างไทยยั่งยืน ด้วยบล็อกเชนพัฒนา "ระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะผสม" | 62 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
แนะแนวการศึกาาโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม | 64 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
แนะแนวการศึกษา โรงเรียนสารสาสน์นิเวศคลองหลวง | 54 ครั้ง เมื่อ 5 วันที่แล้ว
แนะแนวการศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี | 54 ครั้ง เมื่อ 5 วันที่แล้ว
Address

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 092-2630007

ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 217 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-969-1370 ถึง 73
โทรสาร : 0-2-525-2682

ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 035-434164

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 51 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 21781 ครั้ง
  • ปีนี้ : 55741 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 223410 ครั้ง
Follow Us
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุพรรณบุรี

Copyright ©2022 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ