ข้อมูลติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi

ที่ตั้ง : เลขที่ 60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

เบอร์โทรศัพท์ : 081-3496687 (งานประชุมวิชาการ) ,092-2630007 (สำนักงานคณะ) 

E-Mail : ncost@rmutsb.ac.th