อัตราค่าลงทะเบียน

บุคคลภายนอก 1,000.- บาท
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภายนอก)500.- บาท
อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มทร.สุวรรณภูมิไม่เสียค่าใช้จ่าย

รายละเอียดการชำระเงิน

ชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันนี้ – วันที่ 8 มกราคม 2564 โดยโอนเงินผ่านธนาคาร
และส่งเอกสารแบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียน และหลักฐานการโอนเงิน ไปยัง E-mail ที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม