Enter your keyword

post

เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 23 มิถุนายน ที่บริเวณชั้น 2 The Hall Convention Center ภายในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้ปาร์ค โดยมีนายณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นายปพน ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้ปาร์ค ผู้บริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และผู้บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้ปาร์ค ร่วมกันเปิดงาน โดยภายในงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำผลงานของนักศึกษา และผลงานของอาจารย์ร่วมแสดงในกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณชั้น 2 The Hall Convention Center ภายในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้ปาร์ค